nakne damer i dusjen norsk tenårings porno

Det her var utrolig bakstreversk. På ene siden skriver han «Dessuten er det sant at vi lever i et gjennomseksualisert samfunn, og presset på yngre gutter og jenter er stort » Her har tydligvis ikke foreldre vært gode nok å passe på. Det er dessuten pinlig for en 14 åring å lære sånnt av foreldre. I hvilken miljø skjer det. Sexundervisning har vært kameraters jobb til alle tider. Det er ikke bra. Her har man en fin mulighet til å styrke den biten, og du er skeptisk for å skåre ett billig politisk poeng.

Nå har MSO medisinernes seksualopplysning et flott tilbud til skoler som ønsker å gjennomføre seksualundervisning. Dette er medisinstudenter som helt frivillig reiser rundt og underviser på temaet seksualitet herunder pubertet, legning, prevensjon, selve sexen m. Det trenger altså ikke være en keitete lærer med en plastpenis som står bak kateteret og 25 vettskremte og flaue elever i klasserommet som ikke tør å spørre om eller si noe som helst.

MSO tilbyr en løsning der elevene faktisk TØR å spørre om det de lurer på og de får på denne måten også bedre informsjon på temaet enn fra internett, venner, porno osv som kanskje ellers ville vært alternativet for å stille nysgjerrigheten. Tviler på at en gjeng åringer er fullt oppdatert på kjønnssykdommer og prevensjon, så denne informasjonen bør de nok få fra annet hold enn hverandre.

Det er dessverre ikk alle foreldre som heller tar opp dette temaet med barna sine, og selv om de gjør det er det nok ikke alle barn som tør å spørre om alt de lurer på likevel. Min konklusjon er at det finnes noe imellom sex-rykter og myter i vennegjengen og plastpeniser på skolen.

Til tross for at jeg sannsynligvis har mange felles tanker om andre ting — synes jeg dette var et dårlig gjennomtenkt svar på et annet utsagn. Du redder deg litt inn ved å si at du ikke har noe mot sex-undervisning i skolen. Men resten av innlegget ditt legger et litt tvilsomt slør over akkurat dette utgangspunktet.

Ja, det var og kanskje ennå er dårlig sex-undervisning i norske skoler. Men de må styrkes. I England opplever de at fravær av slik undervisning skaper en økende trend med f.

Det vil vi vel neppe ha her også. Nei, sosialdemokratisk, talistisk famlende sex-undervisning er ikke til voldsomt mye hjelp. Men i stedet for å avvise sex-undervisning ved å si at det er fallit mot foreldres og venners evne til å lære, burde du sørge for at den undervisningen barna får er mer moderne og tillitsvekkende. Det er like pinlig å snakke med foreldre. Hvem har fått veldig gode råd fra vennegjengen om sykdomsspredning, følesesmessige opplevelser rundt sex på det stadiet de unge er i livet sitt?

Vil tro at et av målene med skolen er kunnskap. Og kunnskap om sex, kjønnsykdommer og alt annet som tas opp i skolens undervisning er med på å skape unge mennesker som tør å stå i mot gruppepress.

Dessuten viser forskning at kunnskap om dette gjør at flere føler seg trygge i situasjoner med møtet med en partner senere i livet. Kunnskap skaper selvsikkerhet, nysgjerrighet og gir ethvert menneske verktøy å navigere videre i livet sitt. Ja, du skriver at du ikke er mot sex-undervisning, men vær heller en «vaktbikkje» for den undervisningen som kommer ut i skolene, i stedet for å avvise det helt. Skjønner ikke helt hva du mener.

Du sier at du er for styrking av seksualundervisningen, men at den i utgangspunktet er overflødig? Dette er vel igrunnen tynt skvip. Kan sammenlignes med din opplevelse av seksualundervisning kanskje? En rødmende høyremann med en dildo i den ene hånden og en sprukket kondom i den andre, erklærer at han kommer til å bruke ordene: Jeg må si jeg synes at Rolf Marvin Bøe Lindgren har et meget godt poeng.

Og jeg synes at Isaksen, som en ansvarlig politiker, bør ta utfordringen. Men jeg mistenker at Isaksens vurdering, som mange ganger tidligere, baserer seg på særdeles kunnskapsløse grunnlag. Jeg trodde Høyre hadde en relativt OK skolepolitikk, helt til Isaksen kom på banen med sine latterlige uttalelser.

Nå har jeg mistet helt respekten på hva Høyres «bedre skole» innebærer. Er det bare ord? Det handler ikke om sosialdemokrati eller formynderi, det handler om å minimere tenåringsgraviditet og en rekke andre medfølgende problemer. Men hvis man ikke er interessert i å forhindre dette så er det en annen sak. Forsåvidt en helt ærlig sak i den norske konservative agendaen, men greit å klargjøre at det er nettopp dette du mener, ikke sant? Generasjoner med Laissez Faire-barn og 15 år gamle foreldre.

Helt enig med Røe Isaksen. Men det føyer seg galant inn i serien av overformynderiske uttalelser og «patronising» holdninger overfor vanlige, oppegående mennesker som meg selv. Oppegående nok til å ikke stemme rød-grønt. Med en gang det kommer et forslag om offentlig hjelp på bordet er det «mistillit til foreldrene». For et talentløst utspill. Jeg skjønner du er ny på tinget.

Viktig debatt- Det er det ingen tvil om. Syns dermed det er litt smålig å avblåse sånne forslag under «typisk sosialdemokratisk». Det er ingen tvil om at det trengs en kompetanseheving innen for opplæring av sex. Har snakket med flere om akkurat dette, og det er ingen jeg kjenner som har fått far-sønn-samtalen.

Riktig at man alltid har skapt barn i form av samleie. Men jeg syns man skal jobbe både hjemmet og på skolen for å forhindre at det skal komme uønskede tenåringsgraviditeter. Flaue lærere trenger ikke være den som gjør dette. Poenget er vel at hvis man hever denne debatten til kun å dreie seg om å sparke imot politiske meningsmotstandere, så kan man i stedet rette fokuset mot hvordan gjøre barn og unge klare for voksenlivet.

Som lærer er jeg selv meget opptatt av dette. Jeg er ikke sosialist, men her debatten og barnets beste det sentrale. Ikke skåre politiske poenger. Slik tolker jeg i alle fall uttalelsen — at seksualundervisningen er viktig fordi «samfunnet» for øvrig ikke gir god nok info, ja, men ikke at det går «veldig, veldig dårlig» dersom det offentlige ikke tar seg av det. I diskusjon om sexundervisning i skolen kan man få inntrykk av at alt dreier seg om biologi, fysiologi — sånt er så velsignet konkret og håndfast å snakke om.

Det er ikke, og har aldri vært, derfor vi har sexundervisning, men for sosialisering, normering av de unge. Skolens rolle er å formidle samfunnets syn på hvordan unge bør forholde seg til det motsatte kjønn, til sexaktivitet, akseptable og uakseptable måter å snakke om sex, hva ungdommen selv har lov til, hva de ikke har lov til, hva andre har lov til og ikke lov til.

Vår moral, våre tabuer, våre verdier, hva vi fordømmer og hva vi framhever som bra. DETTE er hensikten med seksualundervisningen — ikke den skarve anatomien som gutt og jente lærer mye mer av på ti minutter bak buskene…. Den stotrende, svettende og overnervøse læreren gjør en god jobb! Han formidler samfunnets forventinger om at prat om sex skal være forbundet med en viss skam; det hører ikke hjemme i «dannet samtale».

Famlingen mellom latinske og vulgærbetegnelser understreker at sistnevnte kun hører hjemme på do. Vi lar spesielle team av legestudenter komme på besøk slik Tine S P skriver , for å understreke at alt som har med de kroppsdelene er noe helt spesielt som vi vurderer annerledes enn hele resten av kroppen. Kanskje vi henter inn en mann fra politiet for å fortelle hvilken grov forbrytelse det er om noen berører oss der, der eller der.

Vi forteller ungdommen hvordan de må rapportere hvis de noe som helst sted ser en avbilding av en kropp med angitte deler uten tildekking, og understreker at å unnlate å tildekke disse kroppsdelene ved avbilding er et eksempel på det vi kaller «overgrep». Andre eksempler på «overgrep» er f. Undervisningens formål er å plassere sex inn in samfunnets idé- og moral-apparat. I prinsipp er det akkurat det samme som den gang prestene manet til et moralsk liv uten synd, og det store spørsmålet var om kyssing var synd.

I dag er «synd» borte, men «overgrep» har tatt dets plass til fulle. I dag er det store spørsmålet om det er et overgrep om læreren trøstende stryker en tiårig guttunge nedover ryggen. Læreren ble anmeldt for det, men jeg tror han ble frikjent. Senest sist helg kunne vi lese om et par småjenter som i flere år likte hvordan pappaen til venninnen deres koste også med dem — helt til de lærte på skolen at det var å berøre steder på kroppen som det er forbudt å berøre, og fikk lære om muligheten for voldsoffererstatning.

Det er slikt vi har seksualundervisning til. Vi kunne prøve å tenke oss en lærer som lett og utvunget snakker fritt om alt som er deilig å gjøre med kroppene våre, både alene og sammen med andre, med de ord som faller naturlig både for ham og elevene. Som snakker med varme om hvilken fundamental kraft dette er i alt liv, og alle de forskjellige formene den har kommet til uttrykk i ulike kulturer, med skiftende tabuer, forherligelser, ritualer og kotymer, og så sette det opp mot de begrensingene norsk lov legger på seksualiteten.

En lærer som IKKE planlegger å formidle skam, ingen frykt, intet hemmelighold, ingen anspent terminologi, men like naturlig som han kunne undervise hvordan man lager en delikat matrett, med samme positive glede og entusiasme… Den læreren bør forberede seg på en del svært kritiske spørsmål. Hvorfor han ikke lærer barna hva som er Synd eller i dag: Om han ikke forstår at hans lite tilbakeholdne presentasjoner er «en invasjon av privatsfæren» til de sarteste elevene.

Om han ikke forstår at han oppfordrer ungdommen til aktivitet de absolutt ikke er modne for, osv osv. Det kunne meget gjerne hende at innholdet i alt det denne læreren sa i og for seg ikke var kritikkverdig. Men stoffet skal formidles med det korrekte nivå frykt, skam, forknytthet og understreking av noe helt, helt spesielt. DERFOR må vi ha seksualundervisning, og derfor er det stadig noen som krever styrking og endring av den. Røe Isaksen sier at mennneskeheten til nå har hatt sex uten hjelp fra sosialdemokratiet.

Det har slett ikke skjedd uten «hjelp» fra kirkemoralisering og gudsbud som forteller hva som er riktig og gal måte å gjøre ting på, hvilke personer det kan gjøres med, når det kan gjøres ikke minst i livsløpet! Det er DETTE som Arbeiderpartiet følger opp, etter noen mellomledd fra sekstitallet og fram til i dag, ikke aktiviteten i buskene slik Røe Isaksen later til å tro.

Selvsagt har ulike politiske grupperinger ulike typer punkter, men de har alle til felles å fremme samfunnets syn på hva som er «riktig» seksualitet.

Og DET har samfunnet hatt sterke meninger om i mange hundre år, i de aller fleste kulturer verden over. Må bare si en ting jeg da, synes det er supert at det ennå er noen som vil ta opp sextemaet med ungdommen. Kan ikke du ta å barbere deg, sliter med å se deg med skjegg og alt som detter ut av deg blir desverre overdøvet av «skjegget» som ikke passer!

Please barber deg, jeg sponser gjerne en høvel, nå i dag gir du meg for mye RØDE vibber med det utseendet. Det som nok har skjedd her er at Røe Isaksen følte for å lange ut mot sosialdemokratiet, men følte han har blitt for voksen, blitt valgt inn på stortinget og greier slik at han må fremstå mer seriøst, og derfor ikke kan lange ut mot sosialklienter eller heroinforbudet.

Da fremsto nok sexualundervisning som et mer eller mindre uskyldig alternativ. Uansett, når flere unge leser Ayn Rand romaner trenger de virkelig litt sunn sexualundervisning for å kompensere, slik at de forstår at når damene sier nei så mener de virkelig nei og slikt.

Jeg mener det burde åpnes for et obligatorisk fag på ungdomsskolen som tar for seg seksualitet. Her skal unge lære om sin egen og andres seksualitet, seksualitet i et historisk perspektiv og seksualitet i praksis. På denne måten vil vi bli kvitt mange av de jentene som er sykt, sykt dårlige til å suge.

Samtidig som gutter lærer bedre å gi jenter en skikkelig orgasme du aner ikke hvor ofte jeg hører jenter klager på mine likemenn.. Forstår ikke hvorfor ikke verken Sv eller Ap har ringt meg og tilbudt meg plass i Kunnskapsdepartementet. Er jeg for overkvalifisert? Hva er egentlig så galt med at 18 og 19 åringer blir gravide? Er det ikke heller et større problem at folk på rundt oppdager for sent at de er for gamle til å kunne klare å få barn?

Er det kun mere seksualundervisning som kan forhindre at vi får unge mødre? Er det egentlig kunnskapen det skorter på? Hvor mange er det av unge gravide under 18 som i dag ikke vet hvordan man kan forhindre å få barn? En kan for eksempel se hvor mange av de mellom som blir uønsket gravide , tror dere virkelig at det er kunnskapen som mangler?

Det blir litt som unge bilførere som teknisk behersker bilen svært bra og kan omtrent all teorien utenat likevel kjører mange av de villmann. På tross av hva de har lært. Hvis målet er å få ned antall gravide unge jenter så er det på tide at folk innser at fde ikke alltid praktiserer det de har lært. Joda jeg vet at seksualundervisning er mer enn å bare få ned tallet uønskede graviditerer,men dette blir jo nettopp trekt fram som et viktig argument.

Finnes det forresten undersøkelser som viser hva ungdommen egentlig kan? Jeg tror mange hadde fått hakeslepp over å se hvor mye unge egentlig vet. Faktisk vil jeg tro at mange eldre kan mindre enn mange unge i dag. Jeg er litt forbauset over at du som modell klarte å «lure deg unna» skikkelig seksualopplysning!

Du var ungdom akkurat i den tiden da det faktisk begynte å komme nesten skikkelig stoff! Kanskje du befant deg i svært konservativt miljø, eller var et par år for tidlig — de beste bøkene vi har hatt kom ut på tallet. På tallet gikk det nedover igjen: En av de populære store «informasjons»bøkene fra , har «fotoillustrasjoner»: Når pubertetsutviklig omtales, vises «kjønnshåringen er blitt tettere og mer kruset» og «areola — det mørke feltet rundt brystvorten — blir større og mørkere», med fotos av figurer I TURNDRAKT.

Fortsatt er det så skamfullt å være illustrasjonsmodell for det du likevel ikke ser gjennom turndrakta at hodene er tonet ned i svart…. Siden den gang har hysteriet bare blitt verre og verre, særlig i forhold til avbilding.

I dag klassifiserer Redd Barna det som et «seksuelt overgrep» mot et barn om det får se et bilde av et nakent menneske eller får se det in natura — uansett hvem som har bildet. Så jeg ble selv seksuelt misbrukt som barn, uten å ane noe om det den gang: Jeg husker godt at et par av guttene i klassen hadde med pornoblader som vi tittet nysgjerrige i… Den gang var det ikke misbruk.

I dag er slikt misbruk. Det gjelder OGSÅ private bilder i familiesammenheng, uten hensyn til alder. Så jeg har blitt grovt seksuelt misbrukt av mine foreldre, gjentatte ganger. Akkurat som jeg har grovt seksuelt misbrukt min egen datter, etter Redd Barnas definisjon. Jeg tror ikke jeg ville vært mer lykkelig om jeg hadde vokst opp i vissheten om at mine foreldre utnyttet meg grovt seksuelt med fotoapparatet sitt, og ville neppe vært mer hjulpet om de av den grunn hadde vært nødt til å tilbringe en tid bak murene.

Jeg vokste opp i lykkelig uskyld uten å vite at jeg egentlig burde hatt store traumer, lærevansker, vært sengevæter og uten venner, som resultat av misbruket. Jeg er redd vi i dag har havnet så langt ut på en ytterlighet at det til en viss grad i dag er en «opplæring til traumer».

Det blir SKAPT masse fiktitive «overgrep», som bare finnes på papiret, ifølge en akademisk definisjon, uten å være det i utgangspunktet. At klassekamerater viser hverandre pornoblader er ikke noe reelt «overgrep». At foreldre tar bilder av sine unger i badekaret er heller ikke «overgrep». At en pappa stryker sin datter nedover ryggen, og stopper IKKE ved trusestrikken, men fortsetter nedover rumpa og låret — det er et kjærtegn, ikke et overgrep.

Når skolen lærer ungene at slik de opplever det er FEIL, det som er korrekt er at det ER overgrep selv når alle liker det og ingen vil skade noen, da er vi på vei inn i en opplæring i traumer.

Nei, det er ikke skolens feil alene , det er hele samfunnet vårt som ønsker at det skal være sånn. Vi ønsker en klar todeling, særlig for barn: Det finnes ingen mellomting mellom høflig hilse-i-hånden kontakt og overgrep. Hvis det ikke skjer mellom elskere, er enhver kroppskontakt utover hilsing og kjapp kinn-mot-kinn ganske suspekt, og må betraktes som opplegg til overgrep. Slik ser samfunnet på det, og slik vil vi lære barna på skolen at det er.

Jeg skulle ønske at skoleundervisningen ville lære barn at det er en lang, lang, lang, skala av fysiske kjærtegn som ikke representererer noe som helst negativt «overgreps»-preget, slik at ungene visste når avstanden til «overgrep» er kjempestor, solid margin.

Men det lærer de ikke idag: Det er panikken på fra første stund. Dessuten skulle jeg ønske at de lærte at det er en lang, lang, lang skala av å glede seg over hverandres kropper som gutt og jente, før man kommer til knulling med riskiko for graviditet eller sykdommer.

Men det lærer de ikke: Det aller første alt dreier seg om er «inntrengingen». Det er den alt er innrettet mot så lenge det dreier seg om fysiologi. Kroppslig nærhet, kroppslig varme, er mye mye mer enn knulling. Knulling er noe du gjør med en kjæreste, når dere begge ønsker, men du kan gjøre massevis behagelig og positivt sammen med andre som du ikke er kjæreste med, og som likevel er fint å gjøre sammen — om så å bare omfavne hverandre lenge, med alle klærne på!

Da jeg selv var pappa for barn «i den alderen» ga jeg nok en del opplysninger som skolen og samfunnet helst hadde sett at jeg hadde holdt litt lavere i terrenget: De underbygget ikke bestandig samfunnets oppfatninger. Men jeg tror ikke dagens generelle holdninger i samfunnet er det som tjener ungdommen best på lang sikt, ikke de som gir dem reflekterte, fornuftige harmoniske holdninger til egne og andres kropper.

Jeg er er relativt pessimistisk til hva som eventuelt kommer ut av endringene som nå er bebudet. Det vi trenger er en total omvelting av forholdet til kropp og seksualitet i samfunnet generelt — ikke bare i seksualundervisningen i skolen.

Resultatet av «undervisningen» fra SVere slik mange av mine lærer var er at jenter som ikke sier nei skal få skyldfølelse…. Har flertallet i det hele tatt snakket om sex med far og mor? Eller noen andre voksne for den del? En annen ting er at våre foreldre ikke vokste opp i en tid der porno er normalt fra man er gammel nok til å dobbelklikke Firefox, der ethvert tenåringsblad reklamerer for gruppesex og de som ikke har analsex på ungdomsskolen er pingler.

Man kan ikke på noen måte forvente at foreldre skal leve i den samme verden som deres barn, så lenge de forandrer seg så raskt og radikalt fra generasjon til generasjon. Sier man til barna «lær av det du leser, det du opplever, det du blir fortalt», vel..

Et asiatisk ordtak sier noe slikt som… «Ikke tving barna dine til å være som deg, de vokser opp i en annen verden». Vi vokser opp i en annen verden, og vi kan ikke forvente at våre foreldre skal lære oss hvordan vi skal forholde oss til VÅR verden, noe mer enn vi er i stand til å vite alt om våre barns opplevelser.. For hvor mange av oss har bedt våre foreldre om sexråd?

Har flertallet av oss spurt mor og far om sex? Du fremstiller dette utrolig enkelt Røe Isaksen. Mulig du tror dette er enkelt også men da har ikke du som politiker åpnet øynene dine og sett utenfor din lille sfære.

Barn og unge sliter med seksualitet og spm omkring dette. Ikke alle kan eller vil samtale med foreldrene sine om dette. Og noen har ikke venner. Facebooksiden min finner du her! Ikke bruker jeg en formue og ikke tar det opp alle dagene mine. Og vi storkoser oss, alle som en! Facebooksiden min finner du her. Mamma og pappa skryter tross alt om det til omgangskretsen. Yes, endelig er ungene så store at jeg kan sende dem på julegaveshopping uten meg! Ja altså når jeg tenker meg om er 2 av 3 store nok å dra på shopping, nr 3 må muligens lære seg å prate eller gå først.

Det holder vel ikke at hun kravler etter gulvet og hyler mam, mam eller bo,bo. Så i dag sende vi dem på jekta stort kjøpesenter alene med kroner øremerket julegave til meg og mannen.

Endelig skal mor å far få gave uten å vite innholdet, DET blir gøy. For det er ganske spennende å fundere på hva en 12 og en 7åring finner på. De fikk selv bestemme om vi skulle få noe i lag. Mens de var på kjøpesenter benyttet jeg og mannen sjangsen til å dra innom Kvaløya husflidslag sin julemesse, og ikke minst vandre rundt på museet uten to stykk maskråker som sier "mamma kan vi?! For hun som henger på magen er fornøyd så lenge jeg er i bevegelse.

Og både jeg og mannen er intressert i historie, så vi kan gjerne bruke litt tid der. Vel, så mye tid ble det ikke for i disse telefontider ble vi fort oppringt av to stykk gutter som fornøyde informerte om at de var ferdige og kunne hentes.

Men jeg fikk kjøpt meg et nøste hjemmefarget ullgarn som skal bli gule tøfler til lillemor, og jeg vet hvem som har ordnet det så skal vel få tak i mer om jeg trenger.

Så nå gleder jeg meg til julaften når vi får gave fra guttene, det blir morsomt! Helt av seg selv, fordi han synes han fortjener en gave. For en uke siden ringte han hjem, han trengte penger. Det var jo den ultimate gave, og om jeg vipset over penger til faren hans, skulle han betale. Det er en kjip dag, og jeg har ikke gledet meg! Jeg kommer nok aldri dit at jeg vil elske denne dagen, men en plass midt i mellom havner jeg nok.

Og det selv om jeg hater alle kiloene med godteri som skal inn i hus. Så kom dagen, den vi har grua oss til. Eller rettere sakt jeg har grua meg til. Den med 3 månedersvaksine, ei sprøyte i hvert lår og en søt en som frøkna får smatte i seg. En milepæl i utviklingen og et tegn på at tiden går og jeg som mamma må gjøre kloke valg. Selvfølgelig sier vi ikke nei til vaksinen, for gjør man det kan vi like greit kaste bilstolen, sykkelhjelmen og andre ting som skal beskytte barna våre.

For jeg er ikke en av dem som velger å lukke øynene for forskning, og det faktum at folkeimmunitet er livsviktig for mange. Jeg er helt klart for vaksinasjonsprogrammet som har vært i mang årtier. Ikke bare for å beskytte barna mine, men også dem med så svakt immunforsvar at enkelte "ufarlige" sykdommer tar liv. For barn og voksene som ikke kan ta vaksinen. I skrivende stund vandrer jeg frem og tilbake over gulvet med lillemor i sjal på magen, urolig, trøtt og misfornøyd.

Men det er verd det, for om hun hadde blitt smittet av noen av sykdommene det vaksineres mot kunne disse småurolige dagen vært  noe helt annet. Så vi skal vel holde ut noen dager med lett feber, natteuro og en liten baby som trenger uendelige mengder med nærhet og trygghet mens kroppen venner seg til vaksinen.

Og jeg skal gladelig bytte ti ekstra bleier om dagen når magen er litt urolig, for en dehydrert baby med omgangssyke vil vi virkelig unngå! Nå vugger og bysser vi, og puppen er fremme hele døgnet både som trøst og mat, og selv om det er tøft akkurat nå så er det verd det. Og om du vil følge oss på insta og snap er jeg å finne under brukernavnet steinihavet.

Du er mammaen, du vet best! Hva i guds navn er det egentlig som feiler deg, der du sykler med et tilfreds smil sammen med dine barn. Med storebror vet vi hvordan han ligger an begge veier. En ukeplan er alltid sirlig puttet ned i mappen sin, og den andre er vi heldige om den dukker opp i et stykke! Om den i det hele tatt blir med hjem Som sagt, mammamonster ute av kontroll.

Kroppen har vel programmert inn hva som kommer og forbereder seg. Middag blir det, selv om den handles samme dagen. Og det siste vi vil ha er stress. Ellers ville vel ungene ha sultet! Ja nesten alle gangene? Selv om hjelpen kanskje ikke kommer fra den kanten vi tenkte og bringer med seg gode nyheter. Jeg skulle pustet dyp og kjent at jeg levde i hele i kroppen. Eller umulig om jeg skal si det rett frem. Jeg ser utfordringen hun hadde da vi var barn.

Tipper jeg og mannen har sett slik ut opp til flere ganger de siste to ukene En etter en reiste de voksene seg og gikk. De reiste seg, tok jakken og gikk ut av salen, foran resten av publikum som spent fulgte med. Og jeg minnes 1. Og lykken var stor over alt det magiske min mor ordnet til oss.

Mine bekymringer om mamma og pappa sist jul var heldigvis bortkastet tid, de ble ikke forvandlet til troll. Jeg kjenner meg overhode ikke klar, men det gjorde jeg heller ikke da eldstemann skulle hoppe og sprette inn i grunnskolen. Han kunne ikke vente og jeg var bekymret. Og sannelig ser det ut til at vi skal gjennom samme runden denne gangen, og jeg som oppriktig trodde at det ble bedre med unge nummer 2. En purring som kjennes, dessverre.

Ikke engang da du var ung og dum, eller bare hadde det fantastisk morsomt! Facebooksiden min finner du her , dessverre helt fri for nakene mannerumper. Synd det var akkurat i dag han skulle sove litt ekstra For minstemann sin del er det jo ikke noe problem, for pappaen hans er min bedre halvdel og samboer. Men for eldstemann blir det litt andelenes, for jeg og min eks passet ikke sammen. Det blir for dumt, for den eneste som ville lide er barnet. Ikke meg, og ikke faren. Han vet at vi noen ganger vil ha daglig kontakt og han synes det er greit.

Ahh, endelig er ungene hjemme igjen og jeg kan komme meg tilbake til mine sunne hverdagsrutiner. Ikke engang brannalarmen kan stille opp mot de to.

Og det er ikke sunn mat, men sjokolade. Ja vel ja, og jeg som trodde at ungene ikke hadde noen problemer med at vi skal ha hjemmeferie. Ikke en eneste legokloss ble slengt veggimellom. Jeg svarte ja med det samme, og punkt nummer 2 var krysset av.

Han fikk godt over to timer med nesen klistrer i skjermen. Og denne gangen var det en som stilte seg rett foran meg, akkurat da arvingen skulle vise seg frem. Men jeg kan ikke ta bort smerten og ubehaget. Som de fra statsministerens kontor for eksempel. Det er garanter TV som er skyld i alt dette, eller?! Og med mitt valg var det ingen krav rettet til besteforeldrene.

Guttene mine er mitt ansvar! Da kunne du kreve at de skulle stille opp. Og jeg antar at de med hard trening sikter til alle gangene de braker sammen fordi begge vil bruke den samme lekebilen eller at den andre liker feil bilmerke. Tommelen opp for det! Under denne samtalen satt minstemann trygt plassert i sofaen med egen vunnet nettbrett i fanget, helt oppslukt i bil spillet som tydeligvis er "in".

Sist vi fordelte oppgaver var det vel jeg som ble den heldige vinneren av den oppgaven, og det har jeg tydeligvis glemt! Ikke helt det som regnes som god omsorg vil jeg tro. Ikke vet jeg, men her i huset dropper vi av og til middagen, og ingen av barna mine har tatt skade av det.

Men der tok jeg feil, veldig feil. Vi var med andre ord totalt uvitende om at de prioriterte feil. Og hold deg fast igjen! Lite sannsynlig, med andre ord. Livet mitt er ikke en konkurranse om hvem som betyr mest, og det vil det heller aldri bli. Facebooksiden min finner du HER. Ja, og faktisk en god del av dem. Har jeg noen ganger lest om uheldige situasjoner i media fra juniorklubben, og kjenner jeg noen som har jobbet der og gitt meg tilbakemeldinger.

Det er jo heldigvis en hel uke til neste gang! Facebooksiden min finner du HER! For ikke snakke om pinlig irriterende, som penskrift. Jeg er ingen supermamma, og jeg er ikke perfekt. Facebook siden min finner du HER!

Men der tar du feil. Som om ikke jeg kan se det Jeg unnskylder meg faktisk ikke i det hele tatt. Hvorfor er det slik at det forventes at mor i huset skal huske absolutt alt?

Har DU glemt dem? Neida lille venn, jeg har ikke glemt dem. Eh, om du ikke har tatt den med deg regner jeg med ligger der du la den sist, 10mil unna. OG jeg vil ha meg frabed kommentarer om at jeg er PMS! Facebook siden min finner du her! Der jeg vandret rundt med kleshengeren over hode og stappet dukken med hode i potten. Den fine lille gutten som gir meg en klem, den vakre lille hestehoven som storebror kom inn med.

De gode ordene fra en liten skatt som sier den er glad i meg. Gleden over barna mine, og hvor heldig jeg er som har dem. Humoren er rett frem, krass, en fare for statskirken, og jeg ser virkelig frem til kvelden! For gudene skal vite at vi trenger dem her i nord. For det har seg slik at mine gutter er aktive barn, som alltid er i bevegelser og som gjerne sliter ut et par ull-bukser i uken. God og varm og lite slitesterk. Ingen husarbeid og lange dager i idyll.

Og nei, det er ikke snakk om sovemedisin, dessverre! Men det ser heldigvis ikke ut som at de tok skade av det. Rettelse, at minstemann tok skade av det, eldstemann var hos pappaen sin! Han regelrett surket hele dagen, og fikk utallige utbrudd. Se mamma, det regner enda mer! Joda, for du kan tro at denne mammaen hadde husket de dumme eggene.

Og du kan jo tenke deg hvor morsomt det er med to barn i baksetet. Dette skulle jo bli riktig koselig. Guttene i et sekund av enighet. Det hamret og banket og regnet slo mot blikktaket over oss. Sener var det familiemiddag hos mamma, og den var aldeles nydelig! Etter hvert tok mannen ungene med seg ut, og jeg fikk sitte i fred inne og synes synd i meg selv. Jeg observerer at amming er et aktuelt tema om dagen, og denne gangen med problemstillingen om man kan amme andres barn.

Du kan lese mer om nakenhet foran barn her. For en stund siden var han der pappabloggeren uheldig og omtalte barnehageansatte som tantene, noe som har skapt rabalder av ulik karakter. Pappabloggen finner du her! Tante er jo helt utelukket, uansett hvor koselig jeg forestiller meg at det er.

Og kanskje en smule lite gjennomtenkt. En god blanding av sunt og usunt! Men du er advart om hva jeg vil omtale deg som! Nesten som transformers, bare at de ikke er roboter som blir biler! Et sjeldent bilde her i huset! Her er det ikke rom for romantiske middagsdater, ubegrenset med sko og vesker i alle mulige fasonger og farger? LES mer om det her! I dag er det de dagligdagse tingene som har krevd en forklaring. Hvorfor kan ikke mannfolk gulpe ut babyer?

Hvordan kom babyen inn i magen? Boblebadet er for lite! For hekser hadde lange neser, for det hadde jeg fortalt han.

Hvorfor kan jeg ikke flytte disse steinen til campingvognen? Videre finner vi stadig frem feil sko om morgenen, ja og jakke. Alt i alt synes jeg vi fortsatt har litt i overkant mange krasj enda i forhold til at han er fylt fire. Hva som plager han ekstra er ikke godt si, for det virker ikke som at han har mer smerter enn normalt og han er heller ikke direkte utilpass. Kuledynen har hjelpet, uten tvil. Det kommer vi tilbake til! Stilen min de siste dagene Og det provoserer meg, for i et hjem skal man kunne hjelpe hverandre og ta del i de oppgavene man har.

Voksentruser, store og behagelige! Tenker jeg starter med sjokolade til frokost i morgen. I dag krasjet jeg med hverdagen, som forventet. Jeg skal med andre ord prioritere egentid og selvstendighet, i en hverdag som allerede har fullstappet timeplan. Men det er en annen diskusjon? Jeg mistenker heller at det har forsterket selvstendigheten vi har i dag. Navelstrengen er forsatt festet! For hva er egentlig morsdagen? For da kjenner jeg meg som verdens heldigste mor.

Og ikke minst legg av deg tanken om at dagen er noe bare for butikkene. Det er en egoistisk tanke, uansett om det er hold i den eller ikke. Og til alle mammaer der ute, husk at du fortjener denne oppmerksomheten! Det vil bli bedre, og til slutt vil du savne tiden du aldri fikk sitte i ro. Vel fremme i Oslo fant vi fort fram til Ronny, eller vaktmester Lasse som jeg egentlig mistenker at han heter. Det tar seg ikke ut at du spiser her!

Jeg stusset litt, for jeg hadde ikke engang oppdaget at hun satt der og fylte sneipen med mat. Hva er det du snakker om, jeg har da ingen unge?! For vi har vel ikke glemt at unger har blitt ammet fra tidenes morgen?

Synd jeg ikke kan si det samme om plagene jeg har i dag! Bilde fra en annen gang jeg var et hormonmonster. For ikke snakke om at jeg var naken da jeg presset dem til verden. Dette lover virkelig godt for nydyna. Ikke engang datamaskinen sammarbeider i dag! For jeg er redd selv, hva om dette faktisk hender meg? Vil jeg i det hele tatt komme meg ut? Leser utrolig mange statuser der gravide klager!

Synes dem heller skal glede seg over alt det spennende som hender? Personangrep er ikke lov i mitt kommentarfelt, og vil bli slettet om jeg synes det er rettet mot den som har startet denne diskusjonen. Nei det fortsatte i rundt 9mnd. Kynnere dag og natt som gjorde at jeg nesten ramlet i gulvet av ubehag.

Du tenker kanskje at ja, men du valgte jo dette selv?! Nesen tetter seg med noe ubestemmelig gugge, noe med mistenksom farge. Jeg glemmer alt som heter regler, og blir ufattelig svak for smisk og smiger.

Skal vi liksom bry oss om barnas behov?! Skal du liksom ta hensyn til at barnet fortsatt lever med to familier og er like glad i dere alle? For det er jo mamma eller pappa som eier barnet mest.

Skal du liksom bry deg om at barnet savner den andre, som ikke er der sammen med dere? Uaktuelt, for det er jo mor og far som skal prioriteres. Hvem bryr seg vel om at det er barnet ditt som bruker dem, det er jo dine penger som er brukt. Og i de fleste tilfeller er begge foreldrene helt normale mennesker som begge kan delta i oppdragelsen av et barn, selv om de ikke passer sammen. Mulig det er en stavefeil, eller bare litt alminnelig skremselspropaganda.

Joda, denne stemmer ganske bra. Tja, er litt usikker. Regner med at de sikter til slag fra andre rundt meg, ettersom humoren min blir hyserisk morsom hver gang jeg sover for lite. Tok du den, sukkersyk! Ehh, sist jeg sjekket produserte ikke kroppen min den typen ting. Jeg vet jo at barna har det kjempefint, at turen koster oss veldig lite og at det ikke er snakk om mer en fire dager!

Jeg kjenner at jeg blir automatisk vanskelig, av den enkle grunn at det som skrives ikke fungerer i praksis. For min erfaring er at jo mer jeg snakker, jo mer hyler ungen. Jeg ble rimelig frustrert siden jeg i forkant hadde letet som en gal etter byggeheftet, siden det er litt av sjarmen med Lego. Det du trenger er: Finn frem alle heftene, finn en ledig bordplate og sett i gang med arbeidet. Klipp litt utenfor selve instruksjon for best resultat.

Men man tar det man har! Lykke til, og del gjerne innlegget videre. Jeg tok ingen sjanser, for her skulle jeg spise meg kvalm. Kjempegreier, ble nesten litt stolt av tanken.

Minstemann var blitt syk? Det var et par helt nye ullsokker, og det var nydlige! Ellers fikk vi mye fint, og gaven fra minstemann varmet ekstra mye i hjerte. Meget godt jobbet med andre ord! Smykke fikk jeg hos julenissen. For en sjarmerende fyr! Tipper de var en smule slitene. Litt av juletrepynten, som jeg har laget selv. Alle gavene er ferdigpakket og julematen vi mest sannynlig ikke vil nyte er handlet inn. Jeg sa ferie, ikke husmorferie! Siden det sikkert er mange som ikke vil at huset sitt skal forsvinne til fremmede, skal jeg skrive litt om oss.

Vi er mamma, pappa, storebror og minstemann. Minstemann er en bestemt liten tass, som plages av store smerter. Vi er en helt vanlig familie, med litt mer utfordringer enn de fleste. Det er en ganske stor fordel om huset er i litt bedre stand enn dette! Hun skal heldigvis hjelpe oss med julebaksten, siden jeg ikke faller inn i gruppen husmor. Vi var en gang sosiale mennesker som hele tiden gjorde noe sammen med andre, men det har vi rett og slett ikke krefter til i dag. Men selv om vi har det vanskelig, er jeg verdens lykkelige mamma.

For jeg har to fantastiske gutter som gir meg mer enn de tar. Men det kommer alltid en ny dag. Beklager, men den juleavslutningen er overhode ikke noe for meg.

nakne damer i dusjen norsk tenårings porno Er dette sant eller bare rykter? Skremmende mange vil jeg tro. Det er den delen av livet det skjer absolutt mest med kroppen. Jeg tror mange hadde fått hakeslepp over å se hvor mye unge egentlig vet. En ukeplan er alltid sirlig puttet ned i mappen sin, og den andre er vi heldige om den dukker opp i et stykke!

Nakne damer i dusjen norsk tenårings porno -

Jeg kan forøvrig informere deg om at vi også har mottatt støtte fra Høyre under Willoch og sentrumsregjeringen Ta gjerne kontakt med MSO om du ønsker å nyansere ditt bilde av ungdoms seksualhelse, jeg mener du trenger det! Og jeg vil helst ikke assosieres som en mor som viser sine barn porno.

Kanskje det bare er meg? Jeg kunne aldri reist til Los Angeles med Eller det er jo ikke Kanskje jeg skulle skaffet meg en sugerdaddy?

Etter at jeg la ut dette bildet fikk jeg en kommentar som gjorde meg trist. Jeg sa rett ut "hva faen er det? Etter at Andrea fortalte om alle sine symptomer kjente jeg meg bare mer og mer igjen. Hva ville han si? Vi er herved Vaginisme-kollektivet, haha. De som alltid skjuler telefonen sin. Det er ingen grunn til at han for eksempel skulle lest samtaler med venninnene mine, men det er likevel ikke slik at jeg gjemmer telefonen for han de gangen jeg bruker den.

Han snakker alltid om andre jenter. Hvorfor fortelle dette til meg? Nei, slike gutter er turn off. Han promper og raper konstant. Du blir plutselig litt mindre kjekk om du alltid promper foran meg, nei takk. Han snakker kun om seg selv.

Meg, meg, meg og mer meg. Voksne menn som er avhengig av moren sin. Hva faen skjer med verden? Det som skulle redde oss er drapsmannen. Skal dette aldri ta slutt? Jeg vet ikke hva som irriterer meg mest. Faen, politiet har funnet oss. Puster for alle siste gang. Lommelykten kommer mot meg. Jeg legger meg ned. Det er onsdag, og igjen duket for "let's talk about sex".

Jeg tror det er mange av oss som sikkert har opplevd noe kleint og ubehagelig under sex? Kanskje for noen, men ikke for flertallet. Det eneste som var veldig kleint denne gangen var at han sa klart i fra om at dette ikke var ekte, og at jeg bare kunne sagt i fra istedenfor. Jeg vet ikke med dere, men jeg har nesten kun matchet med rare gutter. Personlig synes jeg Tinder har blitt en sex-app, og ikke en dating-app.

Og hvilke matcher sletter jeg? Greit at du er stolt over jakten din, men slike bilder kan du faktisk holde privat. Dette er ikke noe jeg har opplevd ofte, men det har skjedd et par ganger. De som har en novelle om seg selv. Det verste jeg vet er mennesker som er skikkelig "meg, meg og mer meg". Den er bare bortkastet og kleint, haha. Det var ikke noe galt med meg, men det var likevel jeg som skapte problemer som ikke eksisterte.

Jeg har selv slike perioder i forholdet mitt, og det er absolutt ikke noe jeg tenker eller stresser over mer. De siste ukene har jeg blitt spammet med videoer av forskjellige gutter som runker. For et par dager siden svarte Morten han ene som har sendt meg mange slike videoer, og reaksjonen hans var kanskje ikke helt som forventet. Hva faen er det som feiler folk? Et menneske som ikke har bedt om videoene du sender engang? Helt til jeg tok meg selv i det. Jeg vet selv at jeg ikke har en kjempestor rumpe, men den passer til min kropp.

Jeg har aldri hatt komplekser med rumpa mi, helt til store rumper ble den nye trenden. Har du ikke en stor formfull rumpe? Nei, da kan du holde den for deg selv. Men vet dere hva? Rumpa mi er ikke stor, men den er heller ikke liten. Den passer uansett til min kropp, og jeg synes den er helt OK. Hvorfor skal DERE bestemme hvordan min rumpe skal se ut? Jeg synes man skal ha den rumpa man trives best med selv, liten eller stor.

Jeg har reist mye, og jeg har sett mye urettferdighet. Verden utenfor trygge gode Norge knuser meg. Advarer mot sterke bilder. Hjertet mitt er knust i tusen biter. De har nesten ikke pels, og den ene har rottehale.

Hva slags tankegang er det? Tenk om alle turistene hadde gjort litt, da kan jeg nesten garantere at hundene ikke ville sett slik ut. Ja, jeg har et stor ansvar som blogger. Jeg er fult klar over mitt ansvar, selv om jeg noen ganger driter meg ut. Du sjekker helt sikkert Facebook, Instagram, Snapchat og blogg.

For vet du hva? Morten er jo mye bedre trent enn meg, men likevel er det jeg som skaper press. Du hadde ingen gnist. Vi som ikke ser deg for det mennesket du er, og kun gir deg en kald skulder. Vi som alltid sier nei. Du er som luft. Vi behandler deg som luft. Vi behandler deg som du ikke er verdt noe som helst. Vanligvis er jeg det mennesket jeg beskriver over her.

Vanligvis sier jeg nei. Tenk om deg var deg. Hadde ikke jeg hatt penger ville nok jeg gjort akkurat det samme. Hun ba om Jeg tok meg selv i det, for hva sier jeg egentlig nei til?

Jeg er glad jeg tok meg i det, for reaksjonen til denne herlige damen i det jeg tok frem penger var noe jeg vil huske for resten av livet. Dette er slik alt for mange bor dessverre.

Jeg fikk ikke tatt bilde av det verste, for noen bor til og med i en liten trehytte. Googler man Bali vil det komme opp fantastiske flotte bilder av dette stedet. Det er akkurat derfor jeg vil gi masse skryt til Lapoint som hver eneste uke arrangerer "Clean the beach".

Vi plukket godt over Jeg fortalte at jeg ikke angret, for det hjalp meg med et kompleks som plaget meg veldig i hverdagen. Jeg slettet derfor innlegget og kommentaren i panikk. Denne bloggen handler om meg, mitt liv og mine meninger. Dette var en kommentar som ble sagt i fylla, og han beklagde seg dagen etter. Puppene mine var et stort kompleks for meg.

Ja, jeg har operert puppene mine. Han var utrolig snill og god mot meg, men vi to passet dessverre ikke sammen. Jeg snakker av erfaring.

Som dere vet har jeg teamet "let's talk about sex" hver eneste uke. Det er hun som vasker og rydder alt klart til gjestene kommer. Slapp av, det er julaften. Er du en person som stresser mye, utnytt deg av tips nummer tre. Det er fredag, og dere vet hva det betyr.

Skremmende mange vil jeg tro. Det viser seg alt for ofte at mange er godt voksne mennesker, noe som er veldig skremmende. Jeg fikk tilsendt en privat melding om at jeg var en hore etter at jeg skrev innlegg om klitorisen som du kan lese HER. Hvorfor var jeg en hore? Jo, for jeg visste hva som kunne tilfredsstille meg. Det gir jo virkelig mening, synes dere ikke? En prostituert eller "hore" er en som tar betalt for sex, ikke en som har flere og forskjellige sexpartnere.

Det er heller ikke spesielt tiltrekkende med mennesker som roper ut slike ord om andre. Jeg er veldig spent! New York er et helt fantstisk sted. Ikke bare er byen vakker og maten er god, men menneskene her er helt fantastiske. Jeg ble fortalt  hver eneste dag hvor vakker jeg er av fremmede mennesker.

Bare et lite men fint eksempel. Jeg har alltid elsket Nox, men denne hendelsen var absolutt ikke OK. Det er fredag og igjen duket for "Let's talk about sex". MEN, over til poenget. Jeg var i en veldig morsom diskusjon her om dagen, der den ene kompisen min mente at absolutt alle gutter lyver om antall sexpartnere. For hva er det man egentlig lyver om? Og hvorfor lyver man? Det er nok ingen hemmelighet at jeg elsker sosiale medier.

Hvorfor ikke bare sende en SMS der du avslutter forholdet deres? Tenk om noen skulle dumpet deg over tekstmelding? Hvor sykt er ikke det? God Morgen Norge, foskjellige aviser og til og med danske medier plukket opp innlegget mitt. Kanskje har han en liten penis? Hvor kommer egentlig disse holdningene fra? Morten er en utrolig kjekk gutt, har en flott personlighet og en veldig fin kropp. Hva er det med han som ikke skal tiltrekke meg?

Problemet er meg, og ingen andre. Jeg vil ikke kalle det et problem lengre, for det er faktisk helt normalt. Jeg skal ikke snakke for alle, men i mitt forhold er det ingen av oss som har behov for sex hver eneste dag.

Det er alltid hyggelig med litt hjelp, er det ikke? Utrolig ubehagelig, men sikkert et uhell. Det kan skje den beste, kan det ikke? Det var nok dessverre ikke et uhell, for han ble bare mer og mer intens.

Hva om jeg mistet jobben min? Hadde jeg gjort noe veldig galt? Var jeg kanskje for avvisende? Det var ikke jeg som hadde sladret, men kompisen hans.

Alt jeg kan si er tusen takk til denne kompisen som forsto hvor galt dette var han. Det er et stort problem som dessverre er alt for vanlig, og det skjer alt for ofte. Jeg vet ikke om det har noe med at jeg drakk sprit istedenfor cava, eller om jeg rett og slett bare var uheldig. Selv om jeg hater det.. Over til hva dette innlegget egentlig skulle handle om.

Uansett, over til poenget. Hvor er jeg i denne samtalen? Jeg er ingen av delene. Jeg synes sex er en hyggelig greie, men jeg hadde klart meg helt fint uten. Sex er fint og hyggelig, men absolutt ikke noe jeg vil ha hver eneste dag. Eller er det jeg som er unormal? Kanskje dette er mer normalt enn jeg tror? Tvert i mot, de har hatt helt fantastiske foreldre. Morten sine foreldre er veldig hyggelig, og ikke minst snille. MEN over til hva dette punktet handler om. Spydige kommentarer kan man holde seg for god til, men du skal likevel ikke glemme hvem du er.

Har DU opplevd svigermonster? Jeg deler det meste med Morten, men noe forblir mellom oss jentene. Det er ikke antall venner du har som betyr noe.

Likevel er det ikke det som betyr noe, men hvem jeg faktisk har i livet mitt. Ingenting i livet kommer gratis, med mindre du er en bortskjemt drittunge alt for mange av de dessverre. Det er ikke greit at sjefen forskjellsbehandler de ansatte. Hva ville du fortalt den yngre utgaven av deg selv? De siste dagene og ukene? Jeg sier alltid i fra slik at det ikke blir en overraskelse. Ikke overrask gutten med et ufrivillig blodbad Som jeg skrev over her, informer om at du har mensen.

Er det veldig ubehagelig, bruk kondom. Da blir det nesten bare ubehagelig og kleint. Se for deg at junior er tildekket av blod helt til skaftet! Jeg hadde en gang en Canada Goose, som jeg absolutt ville ha, for at alle andre hadde det. Men, det var akkurat dette jeg trengte. Hadde jeg bare visst. Eller tar jeg helt feil? Er ikke litt forandring bedre enn ingenting? Noe jeg er HELT enig i. Hver eneste gang jeg skriver et innlegg om sex er det alltid en eller annen som klikker.

Hvor utrolig dumt er ikke det? Sex er ikke flaut eller ekkelt, det er helt normalt. Dette er min plattform der jeg er forfatteren. Dette er blikket mitt hver gang noen klikker for et innlegg som handler om sex. Finnes det egentlig en type menn som kan gi bra orgasme? Jeg tror helt klart NEI, med mindre han er drit flink.

Av erfaringer vet jeg at gutter er forskjellige, og det samme gjelder jo jenter. Skal du involvere en partner, vil jeg absolutt ha fortalt han hva du liker. Mye av grunnen er det jeg forteller over her, og at sexen kanskje ikke alltid er like bra i starten. Jeg vet det finnes mennesker der ute som har helt andre opplevelser enn meg. Jeg har opplevd mye.

For tenk om hele verden akkurat skulle sett ut som den "perfekte" Instagrammer? Du vet de som ikke er snille med deg? Jeg vet det ikke er kult, men jeg kan love deg at det vil gi seg. Jeg kan love deg at du vil finne mennesker som behandler deg for det du er verdt.

Mennesker som ikke behandler andre bra, har det dessverre ikke alltid bra med seg selv. Du ER bra nok. Det hele endte med at mor i huset eksploderte, litt i alle fall.

Har jeg nevt at jeg er en smule distre til tider?!! Her hoppes det over stoler, krypes under bort og springes rundt i en rasende fart for at medisin skal bli gitt.

Kun nybegynnere trenger handlekurv. Finn en plass du kan gjemme deg, jeg har funnet ut at klesskapet fungerer utmerket til dette. Brukt tiden godt, nyt stillheten, ligg helt i ro og spis masse sjokolade! Ikke helt det du forventer av barnemunn, og det stiller jo ikke foreldrene i noe godt lys heller. Og jeg vil helst ikke assosieres som en mor som viser sine barn porno. Detaljene kan vi spare dem for. For det viser seg at det er ganske mange som tydeligvis tror at barn kommer med storken, og at alle foreldre kniper igjen beina, eller snadden.

Eller er redd for snakk i nabolaget. Eller dere kan ta helt av og legge dere i fotenden av sengen. De kommentarene har jeg slettet. Til den mammaen som alltid stiller opp og er der for familien. Hverdagen er en svingete vei med hull og steiner i veibanen. Om hva jeg ville gjort da, hvordan jeg ville levd. Jeg blir sint for en liten ting som er feil, selv om det vanligvis ikke plager meg.

Jeg ber dem ordne opp, jeg hever stemmen. Tanker som jeg egentlig ikke mener, som jeg ikke vil ha. Er jeg virkelig den eneste som har det slik, eller sjuler andre det godt. Han hadde mistet pengen i do. Og det gikk jo ikke, for den hadde ligget i do. Jeg fant ut at kontantkort var det tryggeste, i alle fall for lommeboken min.

Hva skal det neste bli? Ungene har sovnet og utstyret til i morgen er klart. Barna er mine skatter og den beste som har hendt meg. I dag kom det lapp med hjem fra skolen, der det sto at guttungen skal ha innegym i morgen, med innesko! Ellers hadde vi sikkert kommet hjem uten sko Men i det samme du skal feste en fotballspiller til kaken sier sjefen din: De vil da kunne bli kjent med egen selvstedighet med trygge rammer rundt seg.

Det er viktig at du oppmuntrer barnet, og ikke kritiserer det. Jeg er en skravlemamma, ikke en stillemamma! Uten et ord gav de guttungen blomsten.

Vel hjemme kom han inn med det stolteste ansiktet jeg noen gang har sett, og gav meg denne fantastiske gaven. Bruk en klesklipe eller papir i nesen til du mestrer teknikken. Husk at du kan ikke legge fra deg melon!

Og samtidig som dette snakker du i telefon. Spise mat du ikke liker. Og barnet bryr seg gjerne ikke om at du har en stemme som et troll er kommet i puberteten. De dro til en annen planet og fant noen venner til fisken. Og det er her jeg ser det kan bli problemer! Men hytte skulle det umsett bli. Den gamle barnesengen ble brukt som grunnmur, og tomten gikk jeg ut inne i mamma og pappas hyttehage. Der var problemet igjen at jeg ikke kom meg inn, siden de hadde kastet utover alle lekene.

Og det er ikke lite leker, desverre. Skapt mitt sett fra utsiden, en perfekt stilleplass! Og for dere uten barn, jeg snakker om barneleker, ikke voksenleker!

Da er du en helt normal mamma, og heldigvis er vi forsatt i flertall. Den mindre smarte mamma. Hun finnes i alle aldere, og er ikke spesielt glad i livet som forelder. Hun lever i en rosa sky, og har verdens nydligste mann, verdens snilleste barn og verdens beste hus. Og dette til tross for at hun har barnefri annen hver helg.

Hun bruker aldri smiletegn og skriver ofte med mange store bokstaver. VIL du at de skal bli overvektige? Uansvarlig, rett og slett! Denne mammaen glemmer alt, og da mener jeg bokstavelig talt alt. Godt med en rolig dag! Men som hun sier er bra for kroppen! Hun har alltid med seg en venninne uten barn, og er mer opptatt av henne enn barna som river ned hyller. En nesten normal facebookmamma!! Du kan lese mer om bakgrunnen for det jeg skriver her og her.

Denne gangen tok det dem to uker og behandle klagen, til tross for brevet som varslet oss om at normal saksbehandling tok mnd.

Men jeg er uenig, hvorfor skal du si unnskyld til en aktivitet som er helt normal? Hvor teit er ikke det? Nei da er det bedre at barnet kommer inn Men bilde er bilde! Han har med andre ord savnet lekene og ikke oss. Og oss har han jo sett hele ferien!

Annet en at jeg savner guttene, som garantert har det fantastisk der de er Og enda litt mer bagasje, hadde kanskje med litt i overkant mange sko, men til mitt forsvar fikk jeg brukt nesten alle jeg hadde med! I nabohytten bodde det to jenter med til sammen 5barn. Noe som i seg selv er kritikverdig, for barn trenger grenser. Det betyr ikke at jeg ikke synes det er greit at andre tar glass vin etter at barna har lagt seg, for det er greit. For dem e detta normalt og det eneste dem kjenne til.

For selv om vi er borte, har vi samme rutiner som hjemme. Hva tenker du om dette? Det er sol og varmt, med en mild bris i luften. Og tenkte at dette var en idylisk og nesten romantisk morgen, for vanligvis er jeg mer megler enn mamma. Og ja jeg leser blader med halvnakene damer, og har heller ingen problemer med det! Nakenhet er helt naturlig i min verden, og det er stort sett alt det andre i bladet som fanger interessen min. Bilde er hentet frea google! Men jeg vet ikke enda om det faktisk stemmer, om vedtaket om avslag er riktig begrunnet eller ikke.

Desverre er ikke alle enig med meg, eller retselse, kun NAV er ikke enig med meg! Betyr liksom det at vi ikke har de samme utfordringene som andre, at alt er som normalt? Et stort og veldig dramatisk sukk fra meg!

Enda en tenkepause fra arvingen! Og begrunnelsen for at det ikke stemmer! Men kanskje lavt i forhold til hva de vanligvis har Min konklusjon er og blir at barn blir hyper av sukker! Dette stemmer kanskje om du har hushjelp, barnevakt, gartner, kokk og tjenere. Og siden vi ikke fant det vi skulle ha, betyr det at summen vi hadde regnet med ble femdobblet.

Og i tilegg skal jeg jobbe Og vi har heldigvis grunnlag til at han ikke skal delta! Blomster og sjokolade var ofte en viktig ingrediens. For ikke snakke om romantisk musikk. Kyss og klem forekommer regelmessig gjennom hele dagen. Dobbeldynen er byttet ut med enkelt teppe. Vi driter like mye som menn, og det stinker like mye!

Og desverre overtar det negative alle de positive tingene jeg kunne ha husket. Om du vil lese mer om voksene og trass alderen kan du finne det her! Mobilisering for folkehelse og forebygging. Lokalsamfunnet spiller en viktig rolle.

Vi ba om hjelp, vi var sliten, bekymret og utmatet. Hvor er den gode barndom som skal vare hele livet, den gode starten? Det er ingen ting galt med han. Pasienten skal oppleve en god og koordinert behandling. Det krever at alle deler av helsetjenesten samhandler best mulig. Avtaler har styrket samarbeidet mellom kommuner og helseforetak.

Selv ikke innen de ulike helseforetakene er det samhandling! Vi vil gi folk med psykiske lidelser bedre, raskere og lettere tilgjengelig tjenester. Det sa stopp, jeg orket ikke mer.

Og det er ikke den sittende regjering jeg kan takke for at jeg har kommet meg opp igjen, overhode ikke! Du skal ikke vente for lenge. For meg er ventetid synonymt med norsk helsevesen. Jeg jobber med syke barn og unge, de svakeste som er i samfunnet. Et helsevesen som tar hensyn til alle, som ikke bare tenker tall, og et system som faktisk fungerer! Men ikke snakk om at jeg skulle bli skuffet av den grunn! Det er tross alt en superperfektrosa dag!

Vel hjemme ble en god hjemmelaget middag tryllet fram. Vi spiste i fred og harmoni! Noe som er en helt ny og spennende opplevelse for oss! Og slik var det i stort sett hele leiligheten! Resultatet etter at ungene!!? Og selv etter alt dette var det et smil om munnen. For de virvler rundt i en rasende fart. Og at vi har reservebriller i mellomtiden, vi har til og med to par solbriller! Eller sommer for oss som holder til i nord i alle fall! Men for all del, jeg er veldig glad for at de faktisk kan bevege seg rundt.

Og det er derfor boken havner i sengen og ikke i hyllen. Men for all del, hold deg unna mer leker! Alle barn har behov for omsorg, og noen trenger mer en andre. Vi ser dere og er evig takknemelig for dette. Ha ekstra krefter til parforholdet og bare gode minner bra denne fantastiske turen. En gjest som heter Viral gastroenteritt men som har kallenavnet omgangssyken.

Og om den vil ha ekstra mye oppmerksomhet begge veier. Jeg blir like uvel hver eneste gang kroppsproduktene inntar en tyntflytende form der du kan se hva minstemann spiste til frokost i detalj.

Jeg vet at mye kan stemme med mange sykdommer, men denne er utelukket. Og det er helt klart mer mellom himmel og jord en det vi kan forklare. Han hadde KISS da han var liten, noe han fikk behandling for.

Og igjen, tusen takk alle sammen, det betyr enormt mye for oss! Og med litt flaks fikk vi levert rett utstyr til rett unge og plass, trodde jeg i alle fall. Det lekte i alle fall pent. Legger dem i et eget innlegg. Resten av dagen gikk med til sykling og middagslaging. Etter MYE om og men fikk jeg ungene i sengen, og jeg kan garantere deg at om det er noen monster under sengen er de mer redd for oss en vi er for dem! Del gjerne innlegget videre.

Jeg ga opp prosjekt soving og gikk inn i stuen. Etter en stund kom avisbudet og la lokalavisen i postkassen. Det hele endte med at de ikke spiste noe mer. OG det betyr uendelig mye masing under handleturen. Og jeg vet utmerket godt at det eneste som hender om jeg hevere stemmen er at jeg selv blir mer grinete Ekte telys er brannfarlige og vil bare skape bekymring Den andre utfordingen er husarbeid og fordeling av dette.

Da vil husarbeide bli gjort med det samme, og hos de fleste vil fordelingen bli bra. Den tredje utfordringen er penger og hva som er fornuftig bruk av dette.

Her kan jeg ikke hjelpe deg! Hos de fleste minsker sjalusien i takt med at vi modnes. Jeg trives med ansvar, rutiner og livets utfordringer. Koden er gyldig frem til Denne gangen var det ekstremt mye som hadde hopet seg opp - igjen, jeg er en utsetter. Er vi endelig ferdig med shooten. Nei , fikk jeg til svar. Man skulle tro vi handlet hele butikken, ikke sant? Jeg har ikke ord for hvor mye jeg hater store eller nye butikker. Glad jeg tok treningsfri i dag!

Slik er det ikke, ikke i de fleste tilfeller. Vi mennesker er alt for hard mot oss selv og den eneste fienden vi har, er oss selv. Det er alltid de som forteller de sykeste tingene om personer man vet hvem er. Det blir bare verre av det. Jeg har stalket min egen blogg igjen, heh. Det som gjentar seg er at jeg har delt mange stygge bilder av meg selv. Det er med god hjelp av ring light da! Hele huden blir perfekt samtidig som alt popper frem.

Det ser ikke like bra ut i virkeligheten dessverre. Ikke det sykeste bildet jeg har sett av meg selv, men jeg er helt obsessed med leppene mine her. Jeg fikk for en gangs skyld til alt. Hva jeg har irritert meg over i kveld: Det endrer seg hele tiden, men kanskje noe innenfor TV? Hvor har det blitt av de liksom?! Hva tenker du om bloggere spesielt toppbloggere som eksponerer barna sine? Jeg synes faktisk ikke at det er greit!

Alltid like hyggelig da! Hvor lenge varer kontrakten? Er dette sant eller bare rykter? Det er litt sant og litt fake tror jeg. Pjuh, dette ble veldig langt! Adidasjakka mi som jeg elsker finner du HER. Det er mye vanskeligere og det tar enormt med tid!

Verste av alt er at macen min fungerer helt fint, det er bare at halve skjermen er svart. Ikke vet jeg hvor lang tid reparasjonen vil ta heller. I dag trente jeg rygg og biceps. Bicepscurl med manualer denne tar jeg alltid sittende: Jeg har egentlig ikke noe mer spennende svar annet enn at jeg ikke orket. Jeg vet ikke helt, jeg er bare ufattelig lei av PH. Deretter skylder jeg den ut og avslutter med balsam. Som for eksempel en olje. Verste type foundation jeg vet om er de som er "kakete". Jeg har min i farge 4N1 Shell beige.

Jeg ble positivt overrasket over hvor tynn den var i konsistensen. Det er egentlig en genial oppfinnelse! Perfekt om du er syk! Jeg bruker Anastasia Beverly Hills sin dipbrow sammen med denne kosten.

Det ble en veldig rar setning? Her er da trashet selv. Det eneste bildet jeg tok er det under her liksom.. Det er kanskje bare en kommentar for deg, men for meg betyr det ufattelig mye. Tenk deg hvor mange bloggere det finnes og det at lille meg er favorittbloggeren til noen andre er veldig stas for meg.

Derfor hjelper slike kommentarer  mye. Men hva er det som er bloggvennlig? Lets talk about my workout;. Treningsmessig; den glir ikke ned, sitter som et skudd og den er behagelig. Ingenting er bra nok. Akkurat dette er skummelt fordi over tid vil man miste selvtilliten, aldri bevisst, men plutselig sitter du der uten personlighet. Du har mistet deg selv. Har du sagt nei til ting du ikke synes er greit? Ting som aldri plaget deg tidligere, blir plutselig like irriterende som smatting, barn som skriker og fulle mennesker.

Og ikke nok med det, du irriterer deg over at vennene dine legger seg bort i forholdet ditt. When filter can't help u. To av pakkene som jeg skal hente, aner jeg ikke hva er og det er alltid like spennende. Jeg deler jo aldri matoppskrifter av den enkle grunn at jeg er meget enkel i matveien.

0 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *